Voordelen voor u én uw klanten

Voor U als accountant

Spreid uw werklast

Met ClearFacts verwerken uw KMO-klanten doorlopend hun facturen. Andere (diverse) documenten zoals rekeninguittreksels en loonfiches vindt u in een digitaal archief. Wachten met boeken tot het einde van het kwartaal hoeft zo niet meer.

Lees meer

In een ‘traditioneel’ kantoor komen de stapeltjes, dozen en kaften na afloop van elke boekperiode toe op kantoor. Dan begint de sprint richting deadline voor de maandelijkse of trimestriële BTW-aangifte Resultaat: Een enorme piek in uw werklast.

Spreid vanaf nu uw werklast met ClearFacts. Uzelf, uw medewerkers en uw klanten hebben er baat bij.

Minder administratieve taken

Het ClearFacts platform beantwoordt de meest voorkomende vragen van uw klanten, bijvoorbeeld met betrekking tot openstaande klanten of de liquiditeit. Bovendien zorgen uw klanten zelf voor het verwerken van eenvoudige documenten tot een ‘boekingsvoorstel’.

Lees meer

Daardoor valt een aanzienlijk deel van uw repetitieve administratieve taken, typisch met weinig meerwaarde, weg. U kan uw focus verleggen naar taken met meer toegevoegde waarde en indien gewenst een meer adviserende rol opnemen voor uw KMO-klanten.

De werklast van uzelf en uw medewerkers wordt zo niet alleen beter gespreid, het werk wordt ook interessanter en u kunt meer klanten bedienen met hetzelfde personeel.

Dienstverlening anno 2018

ClearFacts voorziet uw klanten van een online portaal waar ze terecht kunnen met tal van vragen en administratieve diensten. Deze dienstverlening verhoogt ook de productiviteit van uw kantoor en versterkt de klantenbinding.

Lees meer

Dankzij ClearFacts is het voor uw klanten gedaan om documenten te verzamelen en fysiek af te leveren in dozen en kaften. Volgende functionaliteit wordt door ClearFacts standaard aangeboden:

  1. Het digitaliseren van de boekhoudstukken via scanner, upload, dropzone, e-mail of smartphone
  2. Het raadplegen en opvragen van alle boekhoudstukken uit een beveiligd digitaal archief
  3. Het uitwisselen van berichten en documenten via het communicatieplatform
  4. Inzicht krijgen in de evolutie van de belangrijkste financiële indicatoren via een dashboard
  5. Het analyseren van kostenrekeningen en geboekte resultaten
  6. Het opvragen van overzichten met openstaande klanten en leveranciers

Voor uw KMO-klanten

Continu inzicht in de bedrijfsprestaties

ClearFacts koppelt de boekhouding van een KMO permanent terug naar de klant zodat die niet langer “achter gesloten deuren” wordt beheerd. De belangrijkste financiële indicatoren en evoluties zijn vanaf nu immers gekend en beschikbaar voor de klant.

Lees meer

De klant hoeft niet meer te wachten op de kwartaalresultaten of de jaarafsluiting voor een nieuwe update van zijn resultaten en belangrijkste indicatoren.

De samenstelling van de bedrijfskosten, de status van de liquiditeit, het openstaand saldo bij leveranciers, het tegoed bij klanten, de stand van de rekening courant, …?

Simpele vragen die simpele antwoorden kennen.

De klant vindt die antwoorden online terug op zijn dashboard en in zijn rapporten. Uw tussenkomst is hier niet langer nodig.

Automatisch digitaal archief

Met het annoteren van de aan- en verkoopfacturen zorgt de KMO-klant niet enkel voor het volautomatisch inboeken van zijn facturen. Alle documenten en bijhorende stukken worden ook automatisch opgeslagen in de Cloud.

Lees meer

Zonder bijkomende inspanning geniet de KMO-klant op die manier van een veilig digitaal archief dat hij online kan raadplegen en ondervragen:

  • Welke bedragen heb ik het afgelopen boekjaar betaald voor mijn groepsverzekering?
  • Geef me de laatste factuur waarop het onderhoud van mijn wagen werd gefactureerd.
  • Welke van mijn verkoopfacturen werden tot op heden niet betaald?

Uw klant vindt de corresponderende documenten en bedragen voortaan makkelijk online terug.

Online administratie

Door documenten systematisch te digitaliseren en door te sturen wordt de boekhouding van uw klanten regelmatig geactualiseerd. Bij het verwerken van de bankafschriften worden ook de inkomende en uitgaande facturen ‘afgepunt’. Maar er is meer. Binnen ClearFacts zullen gaandeweg nieuwe administratieve processen worden toegevoegd die handig en nuttig zijn voor uw KMO-klanten.

Lees meer

Het opmaken van elektronische herinneringen, een goedkeuringsprocedure voor betalingen en het aanmaken van betalingsbestanden zijn alvast enkele van deze toekomstige uitbreidingen.

Indirect bouwt u zo als accountant mee aan een administratief portaal waarin de verschillende facetten van een onderneming online kunnen opgevolgd worden. Een Win-Win situatie voor beide partijen.

Wij kozen voor het systeem van ClearFacts omdat het onafhankelijk en bijzonder gebruiksvriendelijk is. Zelfs een Spaanstalige klant van ons kan er makkelijk mee werken, net omdat de toepassing zo intuïtief is.

Didier Depeser, Juribel Partners

Is ClearFacts compatibel met uw boekhoudsoftware?

ClearFacts streeft naar integratie met de belangrijkste boekhoudpakketten op de markt.
Laat ons weten welk pakket u gebruikt, en verneem van ons de mogelijkheden.

 

Contacteer ons

gertvrebos_x1z4mh76Voordelen