Blog

Efficiënt scannen en opsplitsen van documenten binnen uw kantooromgeving

ClearFacts heeft als doelstelling om facturen en andere boekhoudkundige stukken maximaal ‘aan de bron’ in te voeren en te digitaliseren. Dit wil zeggen, door en bij de eindgebruiker via de invoerkanalen aangeboden binnen het KMO-portaal van ClearFacts (scanning, upload, e-mail, dropzone, Dropbox, …).

Uiteraard zijn er nog steeds tal van dossiers waarvan de stukken op papier worden binnengebracht (in de spreekwoordelijke ‘schoendozen’) en waarvoor de digitalisatie dus in uw kantoor dient te gebeuren.

ClearFacts profileert zich niet als dé ideale oplossing voor de bulk-scanning die daarmee gepaard gaat. Er zijn andere toepassingen die zich hierin specialiseren en die dus kunnen helpen om deze arbeidsintensieve activiteit vlotter en efficiënter uit te voeren.

Eén van de oplossingen die goed integreert en complementair is met ClearFacts is de COMAX Scan & Split software van Office Consult.

Deze software wordt gekoppeld aan uw multifunctioneel scantoestel en zorgt er voor dat het resultaat van uw (multifeed) scanopdracht rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld in de COMAX toepassing. Binnen de toepassing worden alle gescande pagina’s overzichtelijk voorgesteld en bepaalt u via makkelijke handelingen welke (combinatie van) pagina’s doorgestuurd en verwerkt dienen te worden in ClearFacts.

Enkele van de mogelijke handelingen: verwijderen van pagina’s, samenvoegen van pagina’s tot één nieuwe factuur, opsplitsen van grote pdf-bestanden, …

Split Comax - Screenshot

De individuele facturen worden vervolgens als nieuw pdf-document klaargezet in de juist postbus van het betreffende ClearFacts dossier (Aankoop, Verkoop of Divers).

Vanuit ClearFacts volstaan vervolgens de acties <Alles selecteren> en <Verwerken> om de facturen op te nemen in de online Werklijst van het dossier.

Voor bijkomende informatie omtrent onze geïntegreerde oplossingen kan u steeds contact met ons opnemen.

Voor de COMAX-oplossing kan u ook rechtstreeks contact opnemen met Office Consult:

logo Office Consult         Ellen Van Muylder | ellen@officeconsult.be | 0498/597.677 | Comax Home Page

ClearFactsEfficiënt scannen en opsplitsen van documenten binnen uw kantooromgeving

Related Posts