80,5% van de ondernemers vindt het belangrijk om een deel van de boekhouding zelf te voeren

20 sep 2015

80,5% van de ondernemers vindt het belangrijk om een deel van de boekhouding zelf te voeren

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door de Hogeschool Gent, in samenwerking met de instituten IAB en BIBF, blijkt dat 80,5% van de ondervraagde ondernemers het belangrijk vindt om een deel van de boekhouding zelf te voeren. Bijna 70% vindt het aanvaardbaar om boekhoudkundige stukken zelf in te voeren. Als belangrijkste reden om een deel van de boekhouding zelf te voeren wordt het antwoord ‘het bewaren van controle’ gegeven.

 
 

Wenst men de principes en de resultaten van het onderzoek in de praktijk toe te passen, dan is ClearFacts de ideale oplossing. Met ClearFacts wordt de volledige stroom van facturen en diverse documenten ingevoerd (bij voorkeur door uw klanten), gedigitaliseert en klaargezet in uw boekhoudsoftware. Een extra module zorgt voor een online terugkoppeling van de boekhouding naar de klantondernemers die zo via een dashboard, standaard rapporten en een digitaal archief een permanent inzicht krijgen in de cijfers van hun onderneming.

Symposium “Mijn boekhouder/accountant, mijn partner in business?”
Dinsdag 15 september 2015

Voor ondernemers

Wat betekent uw boekhouder of accountant vandaag voor u en wat zou hij nog meer kunnen betekenen?  Hoe haal je het maximum uit je cijfers, krijg je de nodige sturingsinformatie die waarde toevoegt en inzicht geeft in de cijfers? Communiceer je als ondernemer duidelijk je verwachtingen ten aanzien van je externe vertrouwenspersoon?  Als ondernemer wil je financiële informatie die je toelaat betere keuzes te maken en de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Én voor cijferberoepers

De dienstverlening door boekhouders en accountants is het laatste decennium sterk verruimd en heeft een totaal nieuwe dimensie gekregen. Wilt u als boekhouder of accountant klaar zijn voor de toekomst, uw klanten proactief benaderen, dan is het zinvol eens te reflecteren over uw rol als adviseur en coach.  Een belangrijke vraag daarbij is “Hoe kan uw dienstverlening  maximaal kan afgestemd worden op de behoeften van uw klant?”

Bron: De Bruyckere Stefanie en Verplancke Frederik, Hogeschool Gent, Symposium 15/09/2015

Zie ook: Ondernemers en accountants: partners in business