Wij zijn ClearFacts: Gert is onze Chief Technology Officer

08 feb 2022

Wij zijn ClearFacts: Gert is onze Chief Technology Officer

In de rubriek ‘Wij zijn ClearFacts’ delen we de verhalen van onze medewerkers. We zoomen in op hoe ze hun loopbaan bij ClearFacts zijn gestart, welke rol ze opnemen en wat hun job en karakter typeert. 

  • Naam: Gert Vrebos  
  • Rol: Chief Technology Officer bij ClearFacts 
  • Motivatie: Ik creëer mee oplossingen voor de problemen waar onze klanten mee worstelen.  

“De grote technologielijnen voor de toekomst uitzetten én bewaken, dat is mijn opdracht” 

In 2014 stond jij mee aan de wieg van ClearFacts. Sindsdien is er veel gebeurd en veranderd. Wat is op dit moment jouw rol binnen de organisatie? 

Als medeoprichter van ClearFacts ben ik uiteraard nog steeds betrokken bij heel wat aspecten van de bedrijfsvoering. In de beginjaren heb ik veel tijd en energie geïnvesteerd in de ontwikkeling van ons product. Jarenlang heb ik ook ons team van ontwikkelaars geleid. Begin dit jaar heb ik die fakkel aan een collega doorgegeven. Vandaag neem ik officieel enkel nog de rol van CTO op mij: een strategische managementfunctie die ik al langer uitoefende. Daarin hou ik uiteraard nog altijd de vinger aan de pols van onze verschillende teams: niet alleen het ontwikkelingsteam, maar bijvoorbeeld ook ons productteam. Alleen stuur ik mijn collega’s in die teams niet langer zelf rechtstreeks aan. Anders gezegd: er valt een stukje peoplemanagement weg. Maar als ik eerlijk ben, betekent het toch vooral een pak minder administratie die ik voor mijn rekening hoef te nemen. (lacht) 

Wat wordt er van jou zoal verwacht als Chief Technology Officer? 

De grote technologielijnen voor de toekomst uitzetten én bewaken: dat is mijn voornaamste opdracht. Dan heb ik het over het IT-fundament van onze business, zoals de architectuur van onze toepassing en de infrastructuur die we gebruiken om ons digitaal platform op te bouwen. Beide moeten voldoende schaalbaar zijn om de verwachte groei van ons product en onze klantenbasis te ondersteunen, zonder daarbij aan kwaliteit en stabiliteit in te boeten. Tegelijk is het belangrijk dat we niet enkel op groei anticiperen, maar ook alle potentiële problemen en obstakels zo goed mogelijk in kaart brengen. Vervolgens is het ook mijn taak om na te gaan hoe we ons technologisch het best op die ontwikkelingen kunnen voorbereiden. Meer specifiek denk ik ook na over de ontwikkeling van ons product zelf. Dat is het tweede luik van mijn opdracht, waarvoor ik nauw samenwerk met ons product- en ontwikkelteam.  

Dat lijkt me een heel brede functie? 

Dat is het ook. Technologisch moet je eigenlijk een beetje van alle markten thuis zijn. Allround, zoals dat heet, maar dan op een hoog strategisch niveau. Zo ben ik ook verantwoordelijk voor security binnen ClearFacts. Die verantwoordelijkheid is altijd al een onderdeel van de CTO-functie geweest. Maar in een wereld vol cybergevaren, die steeds sterker te lijden heeft onder de georganiseerde cybermisdaad, is security meer dan ooit een aandachtspunt. Het is een kritiek aspect van de business dat onze voortdurende zorg verdient. Elke nieuwe functionaliteit die we aan onze toepassing toevoegen, onderwerpen wij daarom aan een strenge veiligheidscontrole. Elk jaar laten we onze volledige toepassing ook grondig testen door een externe firma. Met de resultaten van die test gaan we vervolgens intern aan de slag. Zo zetten we elk jaar nog nieuwe stappen vooruit op het vlak van beveiliging.  

Hoe ziet jouw professionele toekomst eruit? 

Concrete plannen op lange termijn heb ik voorlopig niet. Ik vind dit werk en het product dat we hier ontwikkelen nog altijd uitermate boeiend. Maar ik ben dan ook echt wel gebeten door de technologiemicrobe. (lacht) Dat ik van die passie mijn beroep heb kunnen maken, is een groot geluk. Daarnaast blijf ik veel voldoening halen uit het vinden van oplossingen voor problemen waar klanten mee worstelen. Zo’n vraag van een klant vertalen naar een goed werkende, gebruiksvriendelijke oplossing, daar ben ik heel graag mee bezig. Los van mijn persoonlijke ambities liggen er ook voor ons bedrijf zelf nog heel wat interessante uitdagingen in het verschiet, die ik graag mee aanga vanuit mijn nieuwe jobfocus als CTO. En laat ik tot slot het allerbelangrijkste niet vergeten: ClearFacts is gewoon een bijzonder aangenaam bedrijf om voor te werken. Wij zijn echt wel één grote familie. In een organisatie die zo sterk groeit, is het niet altijd evident om die familiale sfeer vast te houden. Maar ik denk dat wij daar wonderwel in slagen.