ClearFacts werkt aan GDPR!

27 feb 2018

ClearFacts werkt aan GDPR!

Op 25 mei 2018 wordt de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter gekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht. De GDPR vervangt de huidige databeschermingsrichtlijn uit 1995. Door de nieuwe wetgeving moeten bedrijven en organisaties voldoen aan een strenger eisenpakket om persoonsgegevens beter te beveiligen.

Het doel van de GDPR is om EU-burgers meer controle te geven over hoe hun gegevens worden gebruikt. Daarnaast moet deze nieuwe Europese regelgeving de administratie en compliance vereenvoudigen voor bedrijven en organisaties in heel Europa. Ieder bedrijf dat met persoonsgegevens van EU-burgers werkt, moet voldoen. In de praktijk betekent dit dat zowat alle Europese bedrijven onderhevig zijn aan de regelgeving en dat GDPR ook voor ClearFacts hoog op de agenda staat.

Teneinde tijdig te voldoen aan de regelgeving werd begin december 2017 gestart met het GDPR-stappenplan zoals voorgelegd door de Belgische privacycommissie. Bij het doorlopen van het stappenplan worden we intussen begeleid door de gespecialiseerde adviesgevers van time.lex. Het betreft een advocatenkantoor gespecialiseerd in technologie, intellectuele eigendom, media en e-business: time-recht.

Hieronder vindt u de brief die de betrokkenheid en het engagement van time.lex in deze oefening toelicht.

 
 

Teneinde GDPR compliant te worden zullen er gaandeweg, binnen de context van het actieplan, aanpassingen doorgevoerd worden aan de toepassing, de achterliggende technologie, de te doorlopen procedures en enkele van de documenten die gepubliceerd worden (Gebruiksvoorwaarden, Algemene Voorwaarden, …).

U hoort hier ongetwijfeld meer over in de komende maanden.

Mocht u intussen vragen hebben met betrekking tot de GDPR implementatie, stel ze gerust. We proberen samen met onze partner een antwoord te formuleren.