Integratie met Silverfin via Single Sign On technologie (SSO)

09 jan 2018

Integratie met Silverfin via Single Sign On technologie (SSO)

ClearFacts wordt gedefinieerd als een ‘Collaborative platform’ dat zorgt voor de online interactie en communicatie tussen een boelhoudkantoor en haar klanten.

Met haar functionaliteit ondersteunt ClearFacts de digitalisering, de verwerking en de doorstroming van boekhoudkundige stukken van KMO-klantondernemers naar de achterliggende boekhoudsoftware van hun accountant of boekhoudkantoor.

Via het klantenportaal van ClearFacts wordt de boekhouding van een dossier ook ‘teruggekoppeld’ naar de klantondernemer. Dit gebeurt onder meer aan de hand van een digitaal archief, een eenvoudig dashboard en enkele standaard rapporten. De klant kan op die manier snel het effect zien van de verwerking van zijn documenten. We spreken in dit geval van (near) realtime accounting.

Naast de basisfunctionaliteit van ClearFacts en tal van aanvullende functies, bestaat de mogelijkheid om externe toepassingen in te pluggen op het open platform van ClearFacts. De interessante externe toepassingen worden door elk kantoor geselecteerd en beschikbaar gesteld via het [App Center]van het klantenportaal.

Kantoren die bijvoorbeeld gebruik maken van Silverfin voor financiële workflows, aangiftes en doorgedreven rapportering, kunnen zo (een deel van) de Silverfin-functionaliteit beschikbaar stellen aan hun klanten. Op die manier krijgen welbepaalde (grotere?) klantendossiers een vlotte toegang tot Silverfin met daarin de mogelijkheid tot het maken van diepgaande analyses en budgetopvolging.

 
 

Een voorbeeld van een ClearFacts App Center,  met onder meer een rechtstreekse link naar Silverfin

Het wordt helemaal gebruiksvriendelijk voor uw klanten wanneer ze zelf niet meer hoeven ‘in te loggen’ in Silverfin omdat de registratie en aanmelding in ClearFacts gedeeld wordt met die van Silverfin (Single Sign On – SSO Technologie). Gebruikers komen dus onmiddellijk terecht op de gewenste pagina in Silverfin wanneer ze de App aanklikken in het ClearFacts [App Center].

Een gelijkaardige technische integratie bestaat trouwens ook in de andere richting. In dat geval koos u voor Silverfin als klantenportaal en wil u gebruikers laten doorklikken vanuit Silverfin naar ClearFacts zonder nieuwe registratie en login-procedure.

 
 

Opgelet: om de SSO-technologie te activeren voor uw kantoor dient u over de gepaste licenties te beschikken en dient er een configuratieprocedure te worden doorlopen binnen beide toepassingen.

Bent u geïnteresseerd in deze integratie met Silverfin?

Neem dan vrijblijvend contact op zodat we de volgende stappen met u kunnen bespreken.